MENU

 

Witamy na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Suwałkach.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do korzystania z naszych usług.

Komunikat o transakcjach hazardowych w Internecie


Bank Spółdzielczy w Suwałkach informuje, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą. Czytaj dalej »

Zmiany godzin otwarcia placówek

Uprzejmie informujemy Szanownych Klientów,
iż od 2 maja 2018 r.
ulegają zmianie godziny otwarcia placówek Banku:

Czytaj dalej »

Bankowość internetowa eBankNet


Szanowni Klienci!

Informujemy, iż w na przełomie maja i czerwca Bank planuje uruchomić nową wersję systemu bankowości internetowej eBankNet.

Zmiany w niej wprowadzone będą miały na celu dalsze zwiększenie bezpieczeństwa korzystania z systemu i dostosowanie do obowiązujących przepisów prawnych. Czytaj dalej »

EURO- FATCA


INFORMACJE OGÓLNE:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe. Czytaj dalej »

Ważne – przelew do ZUS – w systemie bankowości elektronicznej


Przedsiębiorco od 1 stycznia będziesz opłacać składki zwykłym przelewem, takim jakim np. płacisz za prąd. Prosimy zatem o weryfikacje, czy przelew składek do ZUS jest kierowany na twój indywidualny numer rachunku składkowego.

W systemie eBankNet pozostanie opcja przelewu dedykowanego do ZUS (funkcja nie zostanie zablokowana), jednak z uwagi na zmiany systemowe, dyspozycje przelewów do ZUS złożone za pośrednictwem eBankNet będą automatycznie odrzucane przez Bank. Czytaj dalej »

E-Składka – jeden przelew na własny rachunek w ZUS


Od 1 stycznia 2018 r. firmy, przedsiębiorcy oraz osoby samozatrudnione będą opłacać wszystkie składki jednym zwykłym przelewem na indywidualny numer rachunku składkowego. Czytaj dalej »

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bank Spółdzielczy w Suwałkach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.)zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy). Czytaj dalej »

PRAKTYCZNE KONTO BEZ OPŁAT

  • DLA MŁODYCH do 26 roku życia

  • DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

  • DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Czytaj dalej »

Obsługa Dewizowa

Bank prowadzi obsługę dewizową w euro (EUR), dolarach (USD) oraz w funtach brytyjskich (GBP) w zakresie:

– rachunków walutowych dla Klientów indywidualnych,

– rachunków walutowych dla Klientów instytucjonalnych,

– rozliczeń dewizowych,

– obsługi kasowej.

Kod SWIFT (BIC) Banku – POLUPLPR

wyplacalnosc