MENU

 

Witamy na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Suwałkach.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do korzystania z naszych usług.

Uwaga

  Nowo otwarte rachunki bieżące i rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe zwolnione są z opłat za prowadzenie rachunku przez okres 6 miesięcy.

Przetarg

  Zarząd Banku Spółdzielczego w Suwałkach, ul. Utrata 4, 16-400 Suwałki

  ogłasza

  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kruszarki szczękowej PEGSON 3B rok produkcji 1995 nr seryjny 5003851/95, nr ramy KSTLA04L000239.
  Cena wywoławcza maszyny wynosi 100.000,- zł (w tym VAT). Wadium w kwocie 1.000,- zł płatne w dniu przetargu (najpóźniej na godzinę przed przetargiem) w kasie Banku.
  Przetarg odbędzie się w dniu 27.04.2017r. w siedzibie Banku w sali konferencyjnej przy ul. Utrata 4 w Suwałkach o godzinie 12:00.

Sprzedawaną maszynę będzie można oglądać w dniu przetargu w godzinach 9:00 – 10:30 w miejscu jej parkowania tj. w Suwałkach, ul. Bakałarzewska 86 (siedziba firmy KRUSZBET S.A.). Sprzedający nie odpowiada za wady ukryte zbywanego urządzenia. Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zaliczone będzie w poczet ceny nabycia. Wadia wniesione przez pozostałe osoby zwrócone będą niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, nie później jednak niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Bliższych informacji na temat przetargu udziela Dział Windykacji, tel. 87/565 04 11.

Przetarg może się nie odbyć bez podania przyczyn.

PRAKTYCZNE KONTO BEZ ŻADNYCH OPŁAT

 • DLA MŁODYCH do 26 roku życia

 • DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

 • DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

Czytaj dalej »

Obsługa Dewizowa

Bank prowadzi obsługę dewizową w euro (EUR), dolarach (USD) oraz w funtach brytyjskich (GBP) w zakresie:

– rachunków walutowych dla Klientów indywidualnych,

– rachunków walutowych dla Klientów instytucjonalnych,

– rozliczeń dewizowych,

– obsługi kasowej.

Kod SWIFT (BIC) Banku – POLUPLPR

Rachunki walutowe zwolnione są z opłaty za ich prowadzenie przez okres 6 miesięcy

wyplacalnosc