MENU

 
[kml_flashembed movie="/wp-content/themes/bank_spoldzielczy/images/lokaty.swf" height="90" width="660" /]

Bank Spółdzielczy w Suwałkach » Aktualności

Aktualności

Kredyt Zimowy

Kredyt zimowy

(więcej…)

PRZENOSZENIE RACHUNKU PŁATNICZEGO

(więcej…)

Nowa placówka


Bank Spółdzielczy w Suwałkach uprzejmie informuje,
o otwarciu nowej placówki:
Oddział Operacyjny
ul. Noniewicza 48
czynny w godz. 9.30 – 17.00

Serdecznie zapraszamy.

Mechanizm Podzielonej Płatności


Z dniem 1 lipca 2018 r. zacznie obowiązywać Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment).

(więcej…)

RODO


INFORMACJE OGÓLNE:

Ochrona danych osobowych jest jednym z najważniejszych procesów realizowanych przez Bank Spółdzielczy w Suwałkach. Na bieżąco informujemy Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą.
Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku. (więcej…)

Komunikat o transakcjach hazardowych w Internecie


Bank Spółdzielczy w Suwałkach informuje, że zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 165) zakazane jest uczestniczenie w grach hazardowych urządzanych przez sieć Internet przez podmioty, które nie posiadają wymaganego ustawą zezwolenia. Niedozwolone jest wykorzystywanie kart płatniczych oraz innych instrumentów bądź usług płatniczych oferowanych przez bank do dokonywania transakcji związanych z uczestnictwem w grach hazardowych niezgodnie z wyżej wymienioną ustawą. (więcej…)

EURO- FATCA


INFORMACJE OGÓLNE:

Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – zobowiązała się do wymieniania z innymi państwami informacji o aktywach finansowych rezydentów tychże państw zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez polskie instytucje finansowe, oczekując w zamian otrzymania analogicznych danych w odniesieniu do rachunków finansowych utrzymywanych dla polskich rezydentów podatkowych przez zagraniczne instytucje finansowe. (więcej…)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Bank Spółdzielczy w Suwałkach informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 roku, w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Dz.U.UE.L.2015.141.1 z dnia 5 czerwca 2015 r.)zmienił się zakres informacji, które winny zawierać dokonywane przez Państwa transfery środków pieniężnych (przelewy). (więcej…)


Witamy na stronie internetowej Banku Spółdzielczego w Suwałkach.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i do korzystania z naszych usług.

PRAKTYCZNE KONTO BEZ OPŁAT

 
  • DLA MŁODYCH do 26 roku życia

  • DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

  • DLA PRACOWNIKÓW OŚWIATY

(więcej…)