MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach »       Klienci       indywidualni


Klient indywidualny

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest wygodną formą gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń (przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty). Środki zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W ramach posiadanego rachunku umożliwia się korzystanie z:

Bankowość elektroniczna eBankNet

System eBankNet to udostępniany bezpłatnie system bankowości internetowej zapewniający wygodny oraz bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. System eBankNet umożliwia:
 • sprawdzanie wysokości salda rachunku,
 • przeglądanie oraz drukowanie historii operacji,
 • definiowanie oraz dokonywanie przelewów, w tym opłat do ZUS i do Urzędu Skarbowego,
 • zamawianie listy haseł jednorazowych,
 • składanie i modyfikowanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
 • dokonywanie zmian hasła,
 • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji.

Karta płatnicza

Karta płatnicza (VISA lub MasterCard) jest międzynarodową kartą zapewniającą jej Użytkownikowi stały i szybki dostęp do pieniędzy na rachunku w kraju i za granicą.

Karty umożliwiają dokonywanie w kraju i za granicą następujących transakcji:
 • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach, oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard), w tym dokonywania transakcji zbliżeniowych;
 • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych logiem organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard);
 • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji płatniczej, w której wydana jest karta (VISA lub MasterCard), oznaczonych logiem danej organizacji płatniczej;
 • płatności dokonywane na odległość bez fizycznego użycia karty, np. poprzez Internet, telefon;
 • awaryjną wypłatę gotówki w przypadku zgubienia lub zniszczenia karty podczas pobytu za granicą.
Karty umożliwiają również wypłatę gotówki u akceptantów w ramach usługi cash back na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Zlecenie stałe oraz polecenie zapłaty

Zlecenie stałe (do odwołania) to wygodna forma regulowania płatności. Polega ono na wydaniu Bankowi przez Klienta dyspozycji dotyczącej dokonywania z rachunku regularnych płatności: rachunki za czynsz, telefon, RTV, gaz, prąd, itp. Polecenie zapłaty to bezpieczna, wygodna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości, to także gwarancja bezpieczeństwa i terminowości transakcji. Wykorzystując polecenie zapłaty można opłacić m.in.: usługi telekomunikacyjne, abonament płatnej telewizji, rachunki za energię elektryczną, cieplną i gaz, itp.

Przekazy w obrocie dewizowym

Przekaz w obrocie dewizowym to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. To szybka i bezpieczna realizacja przekazów do/z większości krajów świata, która jest możliwa dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i SORBNET-EURO.

System obsługi telefonicznej (telefoniczna usługa na hasło) oraz usługi SMSBanking

Telefoniczna usługa na hasło umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku.
Usługa SMSBanking polega na otrzymywaniu powiadomienia SMS o operacjach (uznaniach/obciążeniach), zmianie wolnych środków oraz blokadach (operacje kartą).

Wymagane dokumenty od rolników

 • wniosek,
 • informacja uzupełniająca do wniosku o kredyt kredytobiorcy/poręczyciela,
 • nakaz płatniczy lub akt własności gospodarstwa,
 • plan przedsięwzięcia inwestycyjnego (biznesplan) – przy kredytach inwestycyjnych preferencyjnych,
 • umowa przyznania pomocy w ramach programów operacyjnych – przy kredytach inwestycyjnych pomostowych,
 • inne w uzgodnieniu z bankiem.

Zabezpieczenie kredytu

 • hipoteki,
 • przewłaszczenia,
 • poręczenia,
 • blokady środków na rachunku,
 • inne przewidziane prawem.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to zdolność do terminowej spłaty rat wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem rodziny i innych obciążeń.