MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach »       Klienci       indywidualni


Klient indywidualny

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w złotych

Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy jest wygodną formą gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń (przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty).

Środki zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W ramach posiadanego rachunku umożliwia się korzystanie z:

 • bankowości elektronicznej eBankNet
 • Bankowość elektroniczna eBankNet

  System eBankNet to udostępniany bezpłatnie system bankowości internetowej zapewniający wygodny oraz bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  System eBankNet umożliwia:

  • sprawdzanie wysokości salda rachunku,
  • przeglądanie oraz drukowanie historii operacji,
  • definiowanie oraz dokonywanie przelewów, w tym opłat do ZUS i do Urzędu Skarbowego,
  • zamawianie listy haseł jednorazowych,
  • składanie i modyfikowanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
  • dokonywanie zmian hasła,
  • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji.
 • karty płatniczej Visa
 • Karta płatnicza Visa

  Karta VISA jest międzynarodową kartą płatniczą zapewniającą jej Użytkownikowi stały i szybki dostęp do pieniędzy na rachunku w kraju i za granicą.

  Umożliwia ona dokonywanie transakcji :

  • płatności bezgotówkowych za towary i usługi w placówkach oznaczonych emblematem VISA,
  • wypłaty gotówki w bankomatach oznaczonych emblematem VISA lub PLUS,
  • wypłaty gotówki w jednostkach banków członkowskich organizacji VISA, oznaczonych emblematem VISA,
  • na odległośc bez jej fizycznego przedstawienia (uwarunkowane decyzją akceptanta – dot. kart on-line).
 • zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty
 • Zlecenie stałe oraz polecenie zapłaty

  Zlecenie stałe (do odwołania) to wygodna forma regulowania płatności. Polega ono na wydaniu Bankowi przez Klienta dyspozycji dotyczącej dokonywania z rachunku regularnych płatności: rachunki za czynsz, telefon, RTV, gaz, prąd, itp.

  Polecenie zapłaty to bezpieczna, wygodna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości, to także gwarancja bezpieczeństwa i terminowości transakcji.

  Wykorzystując polecenie zapłaty można opłacić m.in.: usługi telekomunikacyjne, abonament płatnej telewizji, rachunki za energię elektryczną, cieplną i gaz, itp.

 • przekazów w obrocie dewizowym
 • Przekazy w obrocie dewizowym

  Przekaz w obrocie dewizowym to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA.

  To szybka i bezpieczna realizacja przekazów do/z większości krajów świata, która jest możliwa dzięki wykorzystaniu Systemu Międzynarodowej Telekomunikacji Finansowej SWIFT, EuroELIXIR i SORBNET-EURO.

 • telefonicznej informacji o stanie środków na rachunku, usługi SMS/Banking oraz Telebanking
 • Telefoniczna informacja o stanie środków na rachunku, usługaSMS/BankingorazTelebanking

  Szybkie i wygodne formy uzyskania informacji o stanie środków na rachunku polegające na:

  • telefonicznym podaniu ustalonego hasła pracownikowi Banku,
  • automatycznym otrzymywaniu wiadomości SMS na początku dnia (jeżeli w dniu poprzednim saldo na rachunku zmieniło się),
  • telefonicznej automatycznej informacji.

Wymagane dokumenty od rolników

 • wniosek,
 • informacja uzupełniająca do wniosku o kredyt kredytobiorcy/poręczyciela,
 • nakaz płatniczy lub akt własności gospodarstwa,
 • plan przedsięwzięcia inwestycyjnego (biznesplan) – przy kredytach inwestycyjnych preferencyjnych,
 • umowa przyznania pomocy w ramach programów operacyjnych – przy kredytach inwestycyjnych pomostowych,
 • inne w uzgodnieniu z bankiem.

Zabezpieczenie kredytu

 • hipoteki,
 • przewłaszczenia,
 • poręczenia,
 • blokady środków na rachunku,
 • inne przewidziane prawem.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to zdolność do terminowej spłaty rat wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem rodziny i innych obciążeń.