MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach » Rolnicy


Rolnicy

Rachunek bieżący i pomocniczy w złotych

Rachunek bieżący jest wygodną formą gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń (przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty) związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.

Rachunek pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z określonymi celami w prowadzonej działalności rolniczej.

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W ramach posiadanego rachunku umożliwia się korzystanie z:

 • bankowości elektronicznej eBankNet,
 • Bankowość elektroniczna eBankNet

  System eBankNet to udostępniany bezpłatnie system bankowości internetowej zapewniający wygodny oraz bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  System eBankNet umożliwia:

  • sprawdzanie wysokości salda rachunku,
  • przeglądanie oraz drukowanie historii operacji,
  • definiowanie oraz dokonywanie przelewów, w tym opłat do ZUS i do Urzędu Skarbowego,
  • zamawianie listy haseł jednorazowych,
  • składanie i modyfikowanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
  • dokonywanie zmian hasła,
  • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji.
 • karty płatniczej
 • Karta płatnicza

  Karta płatnicza (debetowa) jest kartą powiązaną z rachunkiem firmowym. Umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.

  Najważniejsze korzyści
  • masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy w kraju i za granicą, przez całą dobę
  • płacisz kartą w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty w kraju i za granicą
  • usługa cash back – wypłaty (do 300 zł) z kas sklepowych w supermarketach, stacjach benzynowych i innych punktach przy okazji płacenia kartą za codzienne zakupy. Usługa dostępna w oznaczonych punktach
  • możliwość płatności w Internecie
  • możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta,
  • możliwość indywidualnego zdefiniowania dziennych limitów transakcji
  • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczenia „Bezpieczna karta”
  • bezpieczeństwo:
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

   • +48 86 215 50 50
    +48 828 828 828
 • zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty,
 • Zlecenie stałe oraz polecenie zapłaty

  Zlecenie stałe (do odwołania) to wygodna forma regulowania płatności. Polega ono na wydaniu Bankowi przez Klienta dyspozycji dotyczącej dokonywania z rachunku regularnych płatności: rachunki za czynsz, telefon, RTV, gaz, prąd, itp.

  Polecenie zapłaty to bezpieczna, wygodna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości, to także gwarancja bezpieczeństwa i terminowości transakcji.

  Wykorzystując polecenie zapłaty można opłacić m.in.: usługi telekomunikacyjne, abonament płatnej telewizji, rachunki za energię elektryczną, cieplną i gaz, itp.

 • przekazów w obrocie dewizowym,
 • Przekazy w obrocie dewizowym

  Przekaz w obrocie dewizowym to polecenie wypłaty i przelew SEPA.

  To szybka i bezpieczna realizacja przekazów do/z większości krajów świata.

 • systemu obsługi telefonicznej oraz usługi SMSBanking,
 • System obsługi telefonicznej (telefoniczna usługa na hasło) oraz usługi SMSBanking

  Telefoniczna usługa na hasło umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku.
  Usługa SMSBanking polega na otrzymywaniu powiadomienia SMS o operacjach (uznaniach/obciążeniach), zmianie wolnych środków oraz blokadach (operacje kartą).
 • kredytu odnawialnego
 • Kredyt w rachunku bieżącym (kredyt odnawialny)

  Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną produkcją rolną, z terminem spłaty do 2 lat, oprocentowanie kredytu:
  – do 100.000 zł – 8,00% w stosunku rocznym
  – pow. 100.000 zł – 7,00% w stosunku rocznym

  Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej.

Wymagane dokumenty od rolników

 • wniosek,
 • informacja uzupełniająca do wniosku o kredyt kredytobiorcy/poręczyciela,
 • nakaz płatniczy lub akt własności gospodarstwa,
 • plan przedsięwzięcia inwestycyjnego (biznesplan) – przy kredytach inwestycyjnych preferencyjnych,
 • umowa przyznania pomocy w ramach programów operacyjnych – przy kredytach inwestycyjnych pomostowych,
 • inne w uzgodnieniu z bankiem.

Zabezpieczenie kredytu

 • hipoteki,
 • przewłaszczenia,
 • poręczenia,
 • blokady środków na rachunku,
 • inne przewidziane prawem.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to zdolność do terminowej spłaty rat wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem rodziny i innych obciążeń.