MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach » Przedsiębiorcy


Przedsiębiorcy

Rachunek bieżący i pomocniczy

Rachunek bieżący jest wygodną formą gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń (przelewy, zlecenia stałe, polecenia zapłaty) związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Rachunek pomocniczy służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń związanych z określonymi celami w prowadzonej działalności gospodarczej.

Środki zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W ramach posiadanego rachunku umożliwia się korzystanie z:

 • bankowości elektronicznej
 • System eBankNet i System eCorpoNet

  eBankNet i eCorpoNet to system bankowości internetowej zapewniający wygodny oraz bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

  System eBankNet i eCorpoNet umożliwia m.in.:

  • sprawdzanie wysokości salda rachunku,
  • przeglądanie oraz drukowanie historii operacji,
  • definiowanie oraz dokonywanie przelewów (krajowych i zagranicznych),
   w tym opłat do ZUS i do Urzędu Skarbowego,
  • zamawianie list haseł jednorazowych,
  • składanie i modyfikowanie przelewów z odroczonym terminem płatności,
  • dokonywanie zmian hasła,
  • drukowanie potwierdzeń zrealizowanych transakcji,
  • zlecenia stałe,
  • drukowanie wyciągów/zestawienia obrotów (dot. eCorpoNet).
 • karty płatniczej
 • Karta płatnicza

  Karta płatnicza (debetowa) jest kartą powiązaną z rachunkiem firmowym. Umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.

  Najważniejsze korzyści
  • masz swobodny dostęp do swoich pieniędzy w kraju i za granicą, przez całą dobę
  • płacisz kartą w sklepach i punktach usługowych wyposażonych w terminale elektroniczne akceptujące karty w kraju i za granicą
  • usługa cash back – wypłaty (do 300 zł) z kas sklepowych w supermarketach, stacjach benzynowych i innych punktach przy okazji płacenia kartą za codzienne zakupy. Usługa dostępna w oznaczonych punktach
  • możliwość płatności w Internecie
  • możliwość wydania kart osobom wskazanym przez posiadacza konta,
  • możliwość indywidualnego zdefiniowania dziennych limitów transakcji
  • możliwość skorzystania z atrakcyjnego pakietu ubezpieczenia „Bezpieczna karta”
  • bezpieczeństwo:
   • całodobowa możliwość zastrzeżenia karty

   • +48 86 215 50 50
    +48 828 828 828
 • zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty
 • Zlecenie stałe oraz polecenie zapłaty

  Zlecenie stałe (do odwołania) to wygodna forma regulowania płatności. Polega ono na wydaniu Bankowi przez Klienta dyspozycji dotyczącej dokonywania z rachunku regularnych płatności: rachunki za czynsz, telefon, RTV, gaz, prąd, itp.

  Polecenie zapłaty to bezpieczna, wygodna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości, to także gwarancja bezpieczeństwa i terminowości transakcji.

  Wykorzystując polecenie zapłaty można opłacić m.in.: usługi telekomunikacyjne, abonament płatnej telewizji, rachunki za energię elektryczną, cieplną i gaz, itp.

 • przekazów w obrocie dewizowym
 • Przekazy w obrocie dewizowym

  Przekaz w obrocie dewizowym to polecenie wypłaty i przelew SEPA.

  To szybka i bezpieczna realizacja przekazów do/z większości krajów świata.

 • systemu obsługi telefonicznej oraz usługi SMSBanking
 • System obsługi telefonicznej (telefoniczna usługa na hasło) oraz usługi SMSBanking

  Telefoniczna usługa na hasło umożliwia uzyskanie informacji o saldzie rachunku, dostępnych środkach, odsetkach i obrotach na wszystkich rachunkach posiadanych w Banku.
  Usługa SMSBanking polega na otrzymywaniu powiadomienia SMS o operacjach (uznaniach/obciążeniach), zmianie wolnych środków oraz blokadach (operacje kartą).
 • wrzutni
 • Wrzutnia

  Wrzutnia – forma wpłaty zamkniętej, usługa przeznaczona dla Klientów, którzy wykazują potrzebę częstego, szybkiego oraz całodobowego odprowadzenia gotówki do Banku.

  Korzyści:

  • usprawnienie obrotu gotówkowego,
  • ograniczenie zagrożeń związanych z pozostawieniem gotówki w siedzibie Klienta,
  • bezpieczeństwo,
  • wygoda.
 • kredytu odnawialnego
 • Kredyt w rachunku bieżącym (kredyt odnawialny)

  • Finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, z terminem spłaty do 1 roku.

  Warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie zdolności kredytowej.

Wymagane dokumenty od podmiotów gospodarczych

 • wniosek,
 • informacja uzupełniająca do wniosku o kredyt kredytobiorcy/ poręczyciela,
 • odpis z KRS lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • REGON, NIP,
 • roczne zeznanie podatkowe za rok poprzedni,
 • bilans i rachunek zysków i strat lub zestawienie przychodów i kosztów z miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym składany jest wniosek kredytowy,
 • aktualne zaświadczenia w ZUS i US o uregulowaniu zobowiązań,
 • inne w uzgodnieniu z bankiem.

Zabezpieczenie kredytu

 • hipoteki,
 • przewłaszczenia,
 • poręczenia,
 • blokady środków na rachunku,
 • inne przewidziane prawem.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to zdolność do terminowej spłaty rat wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami.