MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach » INFORMACJE O BANKU


Zasady ładu korporacyjnego
Oświadczenie Banku – Ład Korporacyjny
Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych
za 2017 rok

Polityka Informacyjna
Informacje w sprawie adekwatności kapitałowej wg stanu na 31 grudnia 2017 r.
Schemat Organizacyjny
Statut BS Suwałki
Kodeks etyki
Sprawozdanie finansowe za rok 2017
Reklamacje