MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach » Rolnicy » Kredyty


Rolnicy

Kredyty dla rolników:

Wymagane dokumenty od rolników

 • wniosek,
 • informacja uzupełniająca do wniosku o kredyt kredytobiorcy/poręczyciela,
 • nakaz płatniczy lub akt własności gospodarstwa,
 • plan przedsięwzięcia inwestycyjnego (biznesplan) – przy kredytach inwestycyjnych preferencyjnych,
 • umowa przyznania pomocy w ramach programów operacyjnych – przy kredytach inwestycyjnych pomostowych,
 • inne w uzgodnieniu z bankiem.

Zabezpieczenie kredytu

 • hipoteki,
 • przewłaszczenia,
 • poręczenia,
 • blokady środków na rachunku,
 • inne przewidziane prawem.

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest to zdolność do terminowej spłaty rat wnioskowanego kredytu wraz z odsetkami po uwzględnieniu wszystkich kosztów związanych z utrzymaniem rodziny i innych obciążeń.