MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach » Przedsiębiorcy » Lokaty


Przedsiębiorcy

Lokaty

Bank Spółdzielczy w Suwałkach posiada w swojej ofercie szereg produktów depozytowych o zróżnicowanych cechach, dzięki którym Klient ma możliwość szerokiego wyboru. Posiadanie wkładu terminowego zapewnia:

  • ulokowanie środków na atrakcyjny zmienny procent w stosunku rocznym,
  • szeroki wybór okresów oszczędzania od 14 dni do 60 miesięcy,
  • bezpieczeństwo (środki pieniężne ulokowane na rachunek lokat są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny),
  • automatyczne przedłużenie lokaty na kolejny taki sam termin w przypadku nie podjęcia wkładu przez Klienta,
  • przejrzystość warunków – z góry proste, określone zasady bez ukrytych opłat oraz haczyków,
  • dopisanie odsetek do stanu wkładu w dniu upływu zadeklarowanego okresu.


Tabela oprocentowania produktów depozytowych obowiązująca od 02.07.2018 r.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPROCENTOWANIE
1 Lokaty 2-tygodniowe 0,60 %
2 Lokaty 1-miesięczne 0,70 %
3 Lokaty 2- miesięczne 0,80 %
4 Lokaty 3-miesięczne 1,20 %
5 Lokaty 6-miesięczne 1,30 %
6 Lokaty 12-miesięczne 1,40 %
7 Lokaty 15-miesięczne 1,50 %
8 Lokata 15-miesięczna „DOPŁATA” * 1,50 %
9 Lokaty 24-miesięczne 1,60 %
10 Lokaty 36-miesięczne 1,60 %
11 Lokaty 5-letnie 1,60 %
12 Rachunki a”vista 0,15 %
13 Rachunki ROR
(KONTO MAŁOLETNIEGO, JUNIOR, MŁODZIEŻOWE, RACHUNKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
PAKIET STANDARD)
0,15 %
14 Rachunki ROR
dla osób pobierających stałe świadczenia emerytalno-rentowe,
pracowników BS i pracowników oświaty
0,00 %
15 Rachunki rolników indywidualnych 0,01 %
16 Rachunki bieżące 0,01 %
17 Rachunki VAT 0,00 %
18 Rachunki mieszkaniowe 0,15 %
19 Rachunki prowadzone w walutach wymienialnych w EUR, USD, GBP 0,00 %
* – Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA wynosi 100 zł. Wpłaty uzupełniające można wnosić w wysokości nie niższej niż wpłata minimalna.