MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach » Władze banku


Organy Banku Spółdzielczego w Suwałkach

Zarząd BS

1. Andrzej Kolenkiewicz – Prezes Zarządu
2. Marian Omilianowicz – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych – kredytowych
3. Ewa Urbanowicz – Członek Zarządu ds. finansowo – księgowych
4. Monika Krupa – Członek Zarządu ds. handlowych – depozytowych

Rada Nadzorcza

1. Nowikowski Grzegorz – Przewodniczący
2. Szwengier Stanisław – Wiceprzewodniczący
3. Racis Kazimierz Zygmunt – Sekretarz
4. Chmielewski Stanisław – Członek
5. Gryguć Grzegorz Andrzej – Członek
6. Krzyżewski Janusz Kazimierz – Członek
7. Nagórski Antoni Henryk – Członek
8. Pietruszewski Józef Antoni – Członek
9. Uździło Witold – Członek
10. Zamaro Tadeusz Franciszek – Członek