MENU

 

Bank Spółdzielczy w Suwałkach » Władze banku


Organy Banku Spółdzielczego w Suwałkach

Zarząd BS

1. Monika Krupa – Prezes Zarządu
2. Karol Kalinowski – Wiceprezes Zarządu ds. handlowych
3. Ewa Urbanowicz – Członek Zarządu ds. finansowo – księgowych
4. Wioletta Dąbrowska – Członek Zarządu ds. handlowych – kredytowych

Rada Nadzorcza

1. Nowikowski Grzegorz – Przewodniczący
2. Szwengier Stanisław – Wiceprzewodniczący
3. Dojnikowski Stefan – Sekretarz
4. Chmielewski Stanisław – Członek
5. Krzyżewski Janusz Kazimierz – Członek
6. Pietruszewski Józef Antoni – Członek
7. Uździło Witold – Członek
8. Zamaro Tadeusz Franciszek – Członek