Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Historia Banku

Rys Historyczny Banku Spółdzielczego w Suwałkach

Bank Spółdzielczy w Suwałkach to Bank o ponad stuletniej tradycji. Jest spadkobiercą powstałego w lipcu 1900 roku Towarzystwa Oszczędnościowo – Pożyczkowego. Okres do odzyskania przez Polskę niepodległości to szczególny czas rozwoju Towarzystwa łącznie z budową nowej siedziby, słynną Resursą Obywatelską. W budynku znalazły też swoje siedziby takie instytucje jak Czytelnia Naukowa, Redakcja i Administracja „Tygodnika Suwalskiego” oraz Resursa Obywatelska (stowarzyszenie suwalskiej inteligencji) – stąd nazwa budynku, która przetrwała do dziś.

Okres międzywojenny to reaktywacja w 1919 roku Towarzystwa Pożyczkowo – Oszczędnościowego, które po wejściu ustawy o spółdzielniach, w 1920 roku przekształciło się w Bank Udziałowy Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością funkcjonujący do 1939 roku. Jego członkami, w tym czasie byli najwybitniejsi obywatele Suwałki, m.in. dr Teofil Noniewicz oraz Wawrzyniec Gałaj.

Okres powojenny to wzloty i upadki Banku Spółdzielczego w Suwałkach. Wprawdzie już 9 sierpnia 1945 roku reaktywował swoją działalność Bank Udziałowy Spółdzielnia z Ograniczoną Odpowiedzialnością, to jednak polityka ówczesnych władz doprowadziła do tego, że już 4 stycznia 1950 roku Bank został przekształcony w Gminną Kasę Spółdzielczą w Suwałkach o znacznie okrojonych możliwościach działania. Po „październikowej odwilży” Gminna Kasa Oszczędnościowa została przekształcona w Spółdzielnię Oszczędnościowo – Pożyczkową (SOP) ze znacznie zwiększonymi uprawnieniami i terenem działania.

Po reformie administracyjnej w 1975 roku wraz ze zmianami w bankowości, pod egidą powstałego Banku Gospodarki Żywnościowej w miejsce SOP powstały Banki Spółdzielcze, które tylko z nazwy miały charakter spółdzielczy. BGŻ był bowiem centralą organizacyjną, rewizyjną i finansową Banków Spółdzielczych. Trzeba jednak przyznać, że w tej strukturze Bank Spółdzielczy w znaczny sposób rozszerzył swoją działalność.

Czas zmian ustrojowych i gospodarczych z przełomu lat 80 i 90 to najcięższy okres w ponad stuletniej historii Banku. Dopiero zmiana władz Banku i przyjście nowych, ale doświadczonych, kompetentnych o doskonałych kwalifikacjach zawodowych, członków Zarządu i Rady Nadzorczej spowodował, że dzisiejszy Bank Spółdzielczy w Suwałkach to Bank:

  • nowoczesny,
  • bezpieczny,
  • stale rozwijający się,
  • konkurencyjny nawet w porównaniu do dużych banków,
  • przyjazny dla ludzi,
  • pamiętający o tradycjach,
  • prowadzący szeroką działalność społeczno – kulturalną.
© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev