Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Komunikat – silne uwierzytelnianie w bankowości elektronicznej

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 września 2019 r. (czwartek) wprowadzone zostaje silne uwierzytelnianie w systemach bankowości elektronicznej, polegające na dwufazowym logowaniu do systemu:

FAZA I:

bez zmian (należy podać stosowany dotychczas login i hasło)

FAZA II:

w usłudze eBankNet – co 90 dni należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu komórkowego. (Dodatkowa weryfikacja hasłem SMS wymagana będzie także podczas przeglądania historii płatności starszych niż 90 dni oraz podczas pobierania wyciągów)
w usłudze eBiznes – należy podać hasło SMS przesłane na wskazany w usłudze numer telefonu lub użyć certyfikatu kwalifikowanego

Hasła SMS służące do logowania są bezpłatne

Powyższe zmiany wynikają z obowiązków przewidzianych ustawą o zmianie ustawy o usługach płatniczych implementującą do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2366, tzw. PSD2.

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev