Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Obniżka oprocentowania kredytów

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 6 września 2023 r. ustaliła
wysokość bazowych stóp procentowych na następującym poziomie:
1) stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;
2) stopa lombardowa 6,50% w skali roczne;
3) stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;
4) stopa redyskonta weksli 6,05% w skali rocznej;
5) stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej;
Uprzejmie Informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dniem 7 września 2023 r. obniżono
poziomy stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, w związku z tym zmianie ulega
oprocentowanie kredytów.
Obniżenie oprocentowania dotyczy kredytów ze zmienną stopą procentową, uzależnioną od stopy
redyskonta weksli.
Marża Banku zgodnie z umową pozostaje na niezmienionym poziomie.
Decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza również, że z dniem 7 września 2023 r. zmianie uległa wysokość
maksymalnego oprocentowania tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie.
Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności
wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5
punktów procentowych, czyli 23,00%.

Wszelkie informacje dotyczące aktualnych harmonogramów spłat kredytów są dostępne dla Klientów w
Centrali i Oddziałach Banku oraz w bankowości internetowej.
W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do naszych doradców.

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev