Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Konto Junior to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny. Przeznaczony jest dla osób małoletnich od 13 do 18 roku życia.

Środki zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Praktyczne konto bez opłat:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne w systemie bankowości elektronicznej
 • 0 zł wpłaty i wypłaty z rachunku
 • 0 zł bankowość elektroniczna
 • 0 zł karta płatnicza

W ramach posiadanego rachunku umożliwia się korzystanie z:

Bankowości elektronicznej eBankNet

System eBankNet to udostępniany bezpłatnie system bankowości elektronicznej zapewniający wygodny oraz bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Karty płatniczej (VISA)

Karta płatnicza (debetowa) jest kartą powiązaną z rachunkiem płatniczym z bezpłatnym ubezpieczeniem PAKIET BEZPIECZNA KARTA. Umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Karty debetowe:

 • Karta płatnicza Visa Classic Debetowa
  Dzięki karcie Visa Classic Debetowa nie musisz już nosić ze sobą gotówki, a dostęp do   swoich pieniędzy masz cały czas.
 • Karta zbliżeniowa Visa payWave
  Płać kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 100 zł – szybciej niż gotówką, bez użycia kodu PIN.
 • Karta debetowa VISA niespersonalizowana
   Karta niespersonalizowana to karta bez imienia i nazwiska Użytkownika, która może być wydana „od ręki”. Po upływie ważności karta  wznawiana jest jako imienna.
 • Naklejka zbliżeniowa Visa payWave
  Wydawana jest w formie naklejki (mini karty), którą można przykleić, np. na telefon komórkowy, aby zawsze była pod ręką i wygodnie można nią było zrealizować transakcję.

Bezpłatne bankomaty Grupy BPS, których lista znajduje się pod linkiem: http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty,

Zastrzeżenie karty

 • telefonicznie poprzez Infolinię: +48 86 215 50 50, +48 828 828 828,
 • osobiście w  Banku lub za pośrednictwem portalu kartowego.
Zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty

Zlecenie stałe to wygodna forma regulowania płatności w takiej samej kwocie i częstotliwości np. rachunki za czynsz.

Polecenie zapłaty to bezpieczna, forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości np. usługi telekomunikacyjne.

Przekazów w obrocie dewizowym

To szybka i bezpieczna realizacja przekazów do/z większości krajów świata. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich w formie polecenia przelewu SEPA lub polecenia wypłaty.

Kod BIC (SWIFT) Banku  – POLUPLPR

Systemu obsługi telefonicznej oraz usługi SMSBanking

Telefoniczna usługa na hasło to szybki i wygodny kontakt z Bankiem, umożliwia uzyskanie informacji o wszystkich rachunkach posiadanych w Banku.
Usługa SMSBanking, polega na otrzymywaniu powiadomienia SMS o operacjach wykonywanych na rachunku klienta.


Jak założyć ?

Odwiedź oddział Banku

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev