Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Konto ROR – dla emerytów, rencistów  to rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy prowadzony w walucie polskiej jako rachunek indywidualny lub wspólny.  Przeznaczony jest dla osób, które pobierają stałe świadczenie emerytalne lub rentowe.

Środki zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Praktyczne konto bez opłat:
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta
 • 0 zł za krajowe przelewy zewnętrzne i wewnętrzne w systemie bankowości elektronicznej
 • 0 zł wpłaty i wypłaty z rachunku
 • 0 zł bankowość elektroniczna
 • 0 zł karta płatnicza

W ramach posiadanego rachunku umożliwia się korzystanie z:

Bankowości elektronicznej eBankNet

System eBankNet to udostępniany bezpłatnie system bankowości elektronicznej zapewniający wygodny oraz bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Karty płatniczej (VISA)

Karta płatnicza (debetowa) jest kartą powiązaną z rachunkiem płatniczym z bezpłatnym ubezpieczeniem PAKIET BEZPIECZNA KARTA. Umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym.

Karty debetowe:

 • Karta płatnicza Visa Classic Debetowa
  Dzięki karcie Visa Classic Debetowa nie musisz już nosić ze sobą gotówki, a dostęp do   swoich pieniędzy masz cały czas.
 • Karta zbliżeniowa Visa payWave
  Płać kartą zbliżeniową VISA payWave za zakupy do 100 zł – szybciej niż gotówką, bez użycia kodu PIN.
 • Karta debetowa VISA niespersonalizowana
   Karta niespersonalizowana to karta bez imienia i nazwiska Użytkownika, która może być wydana „od ręki”. Po upływie ważności karta  wznawiana jest jako imienna.
 • Naklejka zbliżeniowa Visa payWave
  Wydawana jest w formie naklejki (mini karty), którą można przykleić, np. na telefon komórkowy, aby zawsze była pod ręką i wygodnie można nią było zrealizować transakcję.

Bezpłatne bankomaty Grupy BPS, których lista znajduje się pod linkiem: http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty,

Zastrzeżenie karty

 • telefonicznie poprzez Infolinię: +48 86 215 50 50, +48 828 828 828,
 • osobiście w  Banku lub za pośrednictwem portalu kartowego.
Zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty

Zlecenie stałe to wygodna forma regulowania płatności w takiej samej kwocie i częstotliwości np. rachunki za czynsz.

Polecenie zapłaty to bezpieczna, forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości np. usługi telekomunikacyjne.

Przekazów w obrocie dewizowym

To szybka i bezpieczna realizacja przekazów do/z większości krajów świata. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich w formie polecenia przelewu SEPA lub polecenia wypłaty.

Kod BIC (SWIFT) Banku  – POLUPLPR

Systemu obsługi telefonicznej oraz usługi SMSBanking

Telefoniczna usługa na hasło to szybki i wygodny kontakt z Bankiem, umożliwia uzyskanie informacji o wszystkich rachunkach posiadanych w Banku.
Usługa SMSBanking, polega na otrzymywaniu powiadomienia SMS o operacjach wykonywanych na rachunku klienta.


Jak założyć ?

Odwiedź oddział Banku

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev