Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Bank Spółdzielczy w Suwałkach posiada w swojej ofercie szereg produktów depozytowych o zróżnicowanych cechach, dzięki którym Klient ma możliwość szerokiego wyboru. Posiadanie lokaty zapewnia:

  • ulokowanie środków na atrakcyjny zmienny procent w stosunku rocznym,
  • szeroki wybór okresów oszczędzania od 1 do 15 miesięcy,
  • bezpieczeństwo (środki pieniężne ulokowane na rachunek lokat są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny),
  • automatyczne przedłużenie lokaty na kolejny taki sam termin w przypadku nie podjęcia wkładu przez Klienta,
  • przejrzystość warunków – z góry proste, określone zasady bez ukrytych opłat oraz haczyków,
  • dopisanie odsetek do stanu wkładu w dniu upływu zadeklarowanego okresu.

Tabela oprocentowania produktów depozytowych obowiązująca od 05.10.2023 r.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPROCENTOWANIE
1 Lokaty 1-miesięczne 1,36% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,20 p.p)
2 Lokaty 2- miesięczne 1,46% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,30 p.p)
3 Lokaty 3-miesięczne 1,66% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,50 p.p)
4 Lokaty 6-miesięczne 1,86% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,70 p.p)
5 Lokaty 12-miesięczne 1,96% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,80 p.p)
6 Lokaty 15-miesięczne 2,06% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,90 p.p)
7 Lokata 15-miesięczna „DOPŁATA” * 2,16% (0,20 stopy redyskonta weksli + 1,00 p.p)
8 Rachunki rolników indywidualnych 0,00 %
9 Rachunki bieżące 0,00 %
10 Rachunki VAT 0,00 %
11 Rachunki prowadzone w walutach wymienialnych w EUR 0,00 %

*Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA wynosi 100 zł. Wymagane są miesięczne wpłaty uzupełniające w wysokości  nie mniejszej niż wpłata minimalna.

Redyskonto weksli od dnia 05.10.2023r. wynosi 5,80%

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev