Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Bank Spółdzielczy w Suwałkach posiada w swojej ofercie szereg produktów depozytowych o zróżnicowanych cechach, dzięki którym Klient ma możliwość szerokiego wyboru. Posiadanie lokaty zapewnia:

  • ulokowanie środków na atrakcyjny zmienny procent w stosunku rocznym,
  • szeroki wybór okresów oszczędzania od 1 do 15 miesięcy,
  • bezpieczeństwo (środki pieniężne ulokowane na rachunek lokat są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny),
  • automatyczne przedłużenie lokaty na kolejny taki sam termin w przypadku nie podjęcia wkładu przez Klienta,
  • przejrzystość warunków – z góry proste, określone zasady bez ukrytych opłat oraz haczyków,
  • dopisanie odsetek do stanu wkładu w dniu upływu zadeklarowanego okresu.

Tabela oprocentowania produktów depozytowych obowiązująca od 07.10.2021 r.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPROCENTOWANIE
1 Lokaty 1-miesięczne 0,26% (0,50 stopy redyskonta weksli)
2 Lokaty 2- miesięczne 0,26% (0,50 stopy redyskonta weksli)
3 Lokaty 3-miesięczne 0,31% (0,60 stopy redyskonta weksli)
4 Lokaty 6-miesięczne 0,46% (0,90 stopy redyskonta weksli)
5 Lokaty 12-miesięczne 0,51% (1,00 stopy redyskonta weksli)
6 Lokaty 15-miesięczne 0,51% (1,00 stopy redyskonta weksli)
7 Lokata 15-miesięczna „DOPŁATA” * 0,51% (1,00 stopy redyskonta weksli)
8 Rachunki rolników indywidualnych 0,00 %
9 Rachunki bieżące 0,00 %
10 Rachunki VAT 0,00 %
11 Rachunki prowadzone w walutach wymienialnych w EUR, USD, GBP 0,00 %

*Obowiązuje dla lokat otwartych od 07.10.2021r.           Redyskonto weksli na dzień 07.10.2021r. wynosi 0,51%

II. Oprocentowanie środków pieniężnych wycofanych z oferty.
A. Obowiązuje do 3 sierpnia 2020r.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPROCENTOWANIE
1 Lokaty 24-miesięczne 0,70 %
2 Lokaty 36- miesięczne 0,70 %
3 Lokaty 5-letnie 0,70 %

B. Obowiązuje od 4 sierpnia 2020r.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPROCENTOWANIE
1 Lokaty 24-miesięczne 1,00 stopy redyskonta weksli
2 Lokaty 36- miesięczne 1,00 stopy redyskonta weksli
3 Lokaty 5-letnie 1,00 stopy redyskonta weksli
© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev