Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Bank Spółdzielczy w Suwałkach posiada w swojej ofercie szereg produktów depozytowych o zróżnicowanych cechach, dzięki którym Klient ma możliwość szerokiego wyboru. Posiadanie lokaty zapewnia:

  • ulokowanie środków na atrakcyjny zmienny procent w stosunku rocznym,
  • szeroki wybór okresów oszczędzania od 1 do 24 miesięcy,
  • bezpieczeństwo (środki pieniężne ulokowane na rachunek lokat są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny),
  • przejrzystość warunków – z góry proste, określone zasady bez ukrytych opłat oraz haczyków,
  • dopisanie odsetek do stanu wkładu w dniu upływu zadeklarowanego okresu.

I. Tabela oprocentowania produktów depozytowych obowiązująca od 07.09.2023 r.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPROCENTOWANIE (zmienne w stosunku rocznym)
1 Lokaty 1-miesięczne / e-lokata 1 m-c 1,41% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,20 p.p.)
2 Lokaty 2- miesięczne / e-lokata 2 m-ce 1,51% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,30 p.p.)
3 Lokaty 3-miesięczne / e-lokata 3 m-ce 1,71% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,50 p.p.)
4 Lokaty 6-miesięczne / e-lokata 6 m-cy 1,91% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,70 p.p.)
5 Lokaty 12-miesięczne / e-lokata 12 m-cy 2,01% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,80 p.p.)
6 Lokaty 15-miesięczne / e-lokata 15 m-cy 2,11% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,90 p.p.)
7 Lokata 15-miesięczna „DOPŁATA” * 2,21% (0,20 stopy redyskonta weksli + 1,00 p.p.)
8 Lokaty 6-miesięczne plus / e-lokata 6 m-cy plus 4,25% (stopa redyskonta weksli – 1,80 p.p.)
9 Lokaty 12-miesięczne plus / e-lokata 12 m-cy plus 4,50% (stopa redyskonta weksli – 1,55 p.p.)
10 Lokaty 15-miesięczne „DOPŁATA” plus ** 4,65% (stopa redyskonta weksli – 1,40 p.p.)
11 e-lokata 24 m-ce plus 4,75% (stopa redyskonta weksli – 1,30 p.p.)
12 Rachunki ROR
(KONTO MAŁOLETNIEGO, JUNIOR, MŁODZIEŻOWE, RACHUNKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
PAKIET STANDARD)
0,00 %
13 Rachunki ROR
dla osób pobierających stałe świadczenia emerytalno-rentowe,
pracowników BS i pracowników oświaty
0,00 %
14 Rachunki rolników indywidualnych 0,00 %
15 Rachunki bieżące 0,00 %
16 Rachunki VAT 0,00 %
17 Rachunki prowadzone w walutach wymienialnych w EUR 0,00 %

*Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA wynosi 100 zł. Wymagane są miesięczne wpłaty uzupełniające w wysokości nie mniejszej niż wpłata minimalna.

**Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA plus wynosi 500 zł. Wymagane są miesięczne wpłaty uzupełniające w wysokości nie mniejszej niż wpłata minimalna.

Redyskonto weksli od dnia 07.09.2023r. wynosi 6,05%

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev