Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Bank Spółdzielczy w Suwałkach posiada w swojej ofercie szereg produktów depozytowych o zróżnicowanych cechach, dzięki którym Klient ma możliwość szerokiego wyboru. Posiadanie lokaty zapewnia:

  • ulokowanie środków na atrakcyjny zmienny procent w stosunku rocznym,
  • szeroki wybór okresów oszczędzania od 1 do 15 miesięcy,
  • bezpieczeństwo (środki pieniężne ulokowane na rachunek lokat są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny),
  • automatyczne przedłużenie lokaty na kolejny taki sam termin w przypadku nie podjęcia wkładu przez Klienta,
  • przejrzystość warunków – z góry proste, określone zasady bez ukrytych opłat oraz haczyków,
  • dopisanie odsetek do stanu wkładu w dniu upływu zadeklarowanego okresu.

I. Tabela oprocentowania produktów depozytowych obowiązująca od 16.02.2023 r.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPROCENTOWANIE
1 Lokaty 1-miesięczne / e-lokata 1 m-c 1,56% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,20 p.p)
2 Lokaty 2- miesięczne / e-lokata 2 m-ce 1,66% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,30 p.p)
3 Lokaty 3-miesięczne / e-lokata 3 m-ce 1,86% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,50 p.p)
4 Lokaty 6-miesięczne / e-lokata 6 m-cy 2,06% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,70 p.p)
5 Lokaty 12-miesięczne / e-lokata 12 m-cy 2,16% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,80 p.p)
6 Lokaty 15-miesięczne / e-lokata 15 m-cy 2,26% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,90 p.p)
7 Lokata 15-miesięczna „DOPŁATA” * 2,36% (0,20 stopy redyskonta weksli + 1,00 p.p)
8 Lokaty 6-miesięczne plus / e-lokata 6 m-cy plus 5,00% (oprocentowanie stałe)
9 Lokaty 12-miesięczne plus / e-lokata 12 m-cy plus 5,25% (oprocentowanie stałe)
10 Lokaty 15-miesięczne „DOPŁATA” plus ** 5,40% (oprocentowanie stałe)
11 Lokaty 24-miesięczne plus 5,50% (oprocentowanie stałe)
12 Rachunki a”vista 0,00 %
13 Rachunki ROR
(KONTO MAŁOLETNIEGO, JUNIOR, MŁODZIEŻOWE, RACHUNKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
PAKIET STANDARD)
0,00 %
14 Rachunki ROR
dla osób pobierających stałe świadczenia emerytalno-rentowe,
pracowników BS i pracowników oświaty
0,00 %
15 Rachunki rolników indywidualnych 0,00 %
16 Rachunki bieżące 0,00 %
17 Rachunki VAT 0,00 %
18 Rachunki mieszkaniowe 0,15 %
19 Rachunki prowadzone w walutach wymienialnych w EUR, USD, GBP 0,00 %

*Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA wynosi 100 zł. Wymagane są miesięczne wpłaty uzupełniające w wysokości nie mniejszej niż wpłata minimalna.

**Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA plus wynosi 500 zł. Wymagane są miesięczne wpłaty uzupełniające w wysokości nie mniejszej niż wpłata minimalna.

Redyskonto weksli od dnia 08.09.2022r. wynosi 6,80%

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev