Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Lokaty w systemie bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych:

  • 1-miesięczna – e-lokata 1 m-c – z oprocentowaniem, jak dla lokaty 1-miesięcznej, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych;
  • 3-miesięczna – e-lokata 3 m-c – z oprocentowaniem, jak dla lokaty 3-miesięcznej, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych;
  • 6-miesięczna – e-lokata 6 m-c – z oprocentowaniem, jak dla lokaty 6-miesięcznej, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych.

Minimalna kwota każdej z lokat założonych w systemie bankowości elektronicznej wynosi 500,00 zł a maksymalna kwota wynosi 50 000,00 zł.

Korzyści:

  • wygodne i sprawne założenie lokaty bez wychodzenia z domu
  • podgląd lokaty w systemie bankowości elektronicznej
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty
  • automatyczne przedłużenie lokaty na kolejny ten sam okres

I. Tabela oprocentowania produktów depozytowych obowiązująca od 07.10.2021 r.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPROCENTOWANIE
1 Lokaty 1-miesięczne 0,26% (0,50 stopy redyskonta weksli)
2 Lokaty 2- miesięczne 0,26% (0,50 stopy redyskonta weksli)
3 Lokaty 3-miesięczne 0,31% (0,60 stopy redyskonta weksli)
4 Lokaty 6-miesięczne 0,46% (0,90 stopy redyskonta weksli)
5 Lokaty 12-miesięczne 0,51% (1,00 stopy redyskonta weksli)
6 Lokaty 15-miesięczne 0,51% (1,00 stopy redyskonta weksli)
7 Lokata 15-miesięczna „DOPŁATA” 0,51% (1,00 stopy redyskonta weksli)
8 Rachunki a”vista 0,00 %
9 Rachunki ROR
(KONTO MAŁOLETNIEGO, JUNIOR, MŁODZIEŻOWE, RACHUNKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
PAKIET STANDARD)
0,00 %
10 Rachunki ROR
dla osób pobierających stałe świadczenia emerytalno-rentowe,
pracowników BS i pracowników oświaty
0,00 %
11 Rachunki rolników indywidualnych 0,00 %
12 Rachunki bieżące 0,00 %
13 Rachunki VAT 0,00 %
14 Rachunki mieszkaniowe 0,15 %
15 Rachunki prowadzone w walutach wymienialnych w EUR, USD, GBP 0,00 %

*Obowiązuje dla lokat otwartych od 07.10.2021r.           Redyskonto weksli na dzień 07.10.2021r. wynosi 0,51%

II. Oprocentowanie środków pieniężnych wycofanych z oferty.
A. Obowiązuje do 3 sierpnia 2020r.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPROCENTOWANIE
1 Lokaty 24-miesięczne 0,70 %
2 Lokaty 36- miesięczne 0,70 %
3 Lokaty 5-letnie 0,70 %

B. Obowiązuje od 4 sierpnia 2020r.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPROCENTOWANIE
1 Lokaty 24-miesięczne 1,00 stopy redyskonta weksli
2 Lokaty 36- miesięczne 1,00 stopy redyskonta weksli
3 Lokaty 5-letnie 1,00 stopy redyskonta weksli
© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev