Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Lokaty w systemie bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych:

  • 1-miesięczna – e-lokata 1 m-c – z oprocentowaniem, jak dla lokaty 1-miesięcznej, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych;
  • 3-miesięczna – e-lokata 3 m-c – z oprocentowaniem, jak dla lokaty 3-miesięcznej, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych;
  • 6-miesięczna – e-lokata 6 m-c – z oprocentowaniem, jak dla lokaty 6-miesięcznej, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych.

Minimalna kwota każdej z lokat założonych w systemie bankowości elektronicznej wynosi 500,00 zł a maksymalna kwota wynosi 50 000,00 zł.

Korzyści:

  • wygodne i sprawne założenie lokaty bez wychodzenia z domu
  • podgląd lokaty w systemie bankowości elektronicznej
  • atrakcyjne oprocentowanie
  • kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty
  • automatyczne przedłużenie lokaty na kolejny ten sam okres

I. Tabela oprocentowania produktów depozytowych obowiązująca od 06.05.2022 r.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPROCENTOWANIE
1 Lokaty 1-miesięczne 1,26% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,20 p.p)
2 Lokaty 2- miesięczne 1,36% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,30 p.p)
3 Lokaty 3-miesięczne 1,56% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,50 p.p)
4 Lokaty 6-miesięczne 1,76% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,70 p.p)
5 Lokaty 12-miesięczne 1,86% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,80 p.p)
6 Lokaty 15-miesięczne 1,96% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,90 p.p)
7 Lokata 15-miesięczna „DOPŁATA”* 2,06% (0,20 stopy redyskonta weksli + 1,00 p.p)
8 Rachunki a”vista 0,00 %
9 Rachunki ROR
(KONTO MAŁOLETNIEGO, JUNIOR, MŁODZIEŻOWE, RACHUNKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
PAKIET STANDARD)
0,00 %
10 Rachunki ROR
dla osób pobierających stałe świadczenia emerytalno-rentowe,
pracowników BS i pracowników oświaty
0,00 %
11 Rachunki rolników indywidualnych 0,00 %
12 Rachunki bieżące 0,00 %
13 Rachunki VAT 0,00 %
14 Rachunki mieszkaniowe 0,15 %
15 Rachunki prowadzone w walutach wymienialnych w EUR, USD, GBP 0,00 %

*Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA wynosi 100 zł. Wymagane są miesięczne wpłaty uzupełniające w wysokości  nie mniejszej niż wpłata minimalna.

Redyskonto weksli na dzień 06.05.2022r. wynosi 5,30%

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev