Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Lokaty w systemie bankowości elektronicznej dla Klientów indywidualnych:

 • 1-miesięczna – e-lokata 1 m-c – z oprocentowaniem, jak dla lokaty 1-miesięcznej, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych;
 • 2-miesięczna – e-lokata 2 m-ce – z oprocentowaniem, jak dla lokaty 2-miesięcznej, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych;
 • 3-miesięczna – e-lokata 3 m-ce – z oprocentowaniem, jak dla lokaty 3-miesięcznej, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych;
 • 6-miesięczna – e-lokata 6 m-cy – z oprocentowaniem, jak dla lokaty 6-miesięcznej, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych.
 • 6-miesięczna plus – e-lokata 6 m-cy plus – z oprocentowaniem zmiennym, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych.
 • 12-miesięczna – e-lokata 12 m-cy – z oprocentowaniem, jak dla lokaty 12-miesięcznej, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych.
 • 12-miesięczna plus – e-lokata 12 m-cy plus – z oprocentowaniem zmiennym, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych.
 • 15-miesięczna – e-lokata 15 m-cy – z oprocentowaniem, jak dla lokaty 15-miesięcznej, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych.
 • 24-miesięczna plus – e-lokata 24 m-ce plus – z oprocentowaniem zmiennym, określonym w Tabeli Oprocentowania Produktów Depozytowych.

Minimalna kwota lokat założonych w systemie bankowości elektronicznej wynosi 500,00 zł  maksymalna kwota wynosi 100 000,00 zł.

Korzyści:

 • wygodne i sprawne założenie lokaty bez wychodzenia z domu
 • podgląd lokaty w systemie bankowości elektronicznej
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • kapitalizacja odsetek na koniec okresu lokaty

I. Tabela oprocentowania produktów depozytowych obowiązująca od 26.02.2024 r.

L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE OPROCENTOWANIE (zmienne w stosunku rocznym)
1 Lokaty 1-miesięczne / e-lokata 1 m-c 1,36% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,20 p.p.)
2 Lokaty 2- miesięczne / e-lokata 2 m-ce 1,46% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,30 p.p.)
3 Lokaty 3-miesięczne / e-lokata 3 m-ce 1,66% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,50 p.p.)
4 Lokaty 6-miesięczne / e-lokata 6 m-cy 1,86% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,70 p.p.)
5 Lokaty 12-miesięczne / e-lokata 12 m-cy 1,96% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,80 p.p.)
6 Lokaty 15-miesięczne / e-lokata 15 m-cy 2,06% (0,20 stopy redyskonta weksli + 0,90 p.p.)
7 Lokata 15-miesięczna „DOPŁATA” * 2,16% (0,20 stopy redyskonta weksli + 1,00 p.p.)
8 Lokata 6-miesięczna plus 3,75% (stopa redyskonta weksli – 2,05 p.p.)
9 e-lokata 6 m-cy plus 3,95% (stopa redyskonta weksli – 1,85 p.p.)
10 Lokata 12-miesięczna plus 4,00% (stopa redyskonta weksli – 1,80 p.p.)
11 e-lokata 12 m-cy plus 4,20% (stopa redyskonta weksli – 1,60 p.p.)
12 Lokata 15-miesięczna „DOPŁATA” plus ** 4,30% (stopa redyskonta weksli – 1,50 p.p.)
13 e-lokata 24 m-ce plus 4,25% (stopa redyskonta weksli – 1,55 p.p.)
14 Rachunki ROR
(KONTO MAŁOLETNIEGO, JUNIOR, MŁODZIEŻOWE, RACHUNKI DLA OSÓB FIZYCZNYCH
PAKIET STANDARD)
0,00 %
15 Rachunki ROR
dla osób pobierających stałe świadczenia emerytalno-rentowe,
pracowników BS i pracowników oświaty
0,00 %
16 Rachunki rolników indywidualnych 0,00 %
17 Rachunki bieżące 0,00 %
18 Rachunki VAT 0,00 %
19 Rachunki prowadzone w walutach wymienialnych w EUR 0,00 %

*Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA wynosi 100 zł. Wymagane są miesięczne wpłaty uzupełniające w wysokości  nie mniejszej niż wpłata minimalna.

**Minimalna kwota wpłaty niezbędna do otwarcia lokaty DOPŁATA plus wynosi 500 zł. Wymagane są miesięczne wpłaty uzupełniające w wysokości  nie mniejszej niż wpłata minimalna.

Redyskonto weksli od dnia 05.10.2023r. wynosi 5,80%

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev