Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Rachunek bieżący dla jednostek samorządu terytorialnego  służy do przeprowadzania rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych.

Rachunek pomocniczy służy do wyodrębnienia środków pieniężnych na określony cel.

Możliwość prowadzenia rachunku w walucie wymienialnej EUR

W ramach posiadanego rachunku umożliwia się korzystanie z:

Bankowości elektronicznej eCorponet

System eCorponet  to udostępniany system bankowości internetowej zapewniający wygodny oraz bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Karty płatniczej Visa Business

Karta płatnicza (debetowa)  z bezpłatnym ubezpieczeniem PAKIET BEZPIECZNA KARTA 

umożliwia dokonywanie płatności gotówkowych i bezgotówkowych w ramach środków zgromadzonych na rachunku, a także dostępnych w ramach limitu kredytowego w rachunku bieżącym.

Bezpłatne bankomaty Grupy BPS, których lista znajduje się pod linkiem: http://www.bankbps.pl/placowki-i-bankomaty,

Zastrzeżenie karty

  • telefonicznie poprzez Infolinię: tel.: +48 86 215 50 50, tel.: +48 828 828 828,
  • osobiście w  Banku, za pośrednictwem portalu kartowego.
Zlecenia stałego oraz polecenia zapłaty

Zlecenie stałe  to wygodna forma regulowania  płatności o stałej kwocie i częstotliwości.

Polecenie zapłaty to bezpieczna, wygodna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności, niezależnie od kwoty oraz ich częstotliwości, np.  rachunki za energię elektryczną.

Kod BIC (SWIFT) Banku  – POLUPLPR

Przekazów w obrocie dewizowym

To szybka i bezpieczna realizacja przekazów do/z większości krajów świata. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich w formie polecenia przelewu SEPA lub polecenia wypłaty.

Kod BIC (SWIFT) Banku  – POLUPLPR

Systemu obsługi telefonicznej oraz usługi SMSBanking

Telefoniczna usługa na hasło to szybki i wygodny kontakt z Bankiem, umożliwia uzyskanie informacji o wszystkich rachunkach posiadanych w Banku.
Usługa SMSBanking, polega na otrzymywaniu powiadomienia SMS o operacjach wykonywanych na rachunku klienta.


Jak założyć ?

Odwiedź oddział Banku

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev