Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Możliwość prowadzenia rachunku w walucie wymienialnej EUR

Do rachunku nie są wydawane karty płatnicze.

Środki zgromadzone na rachunku gwarantowane są przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

W ramach posiadanego rachunku umożliwia się korzystanie z:

Bankowości elektronicznej eBankNet

System eBankNet to udostępniany bezpłatnie system bankowości elektronicznej zapewniający wygodny oraz bezpieczny dostęp do rachunku przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Przekazów w obrocie dewizowym

To szybka i bezpieczna realizacja przekazów do/z większości krajów świata. Bank wykonuje Przekazy na rzecz/z polecenia Posiadacza rachunku w walutach wymienialnych oraz w złotych polskich w formie polecenia przelewu SEPA lub polecenia wypłaty.

Kod BIC (SWIFT) Banku  – POLUPLPR

Systemu obsługi telefonicznej oraz usługi SMSBanking

Telefoniczna usługa na hasło to szybki i wygodny kontakt z Bankiem, umożliwia uzyskanie informacji o wszystkich rachunkach posiadanych w Banku.
Usługa SMSBanking, polega na otrzymywaniu powiadomienia SMS o operacjach wykonywanych na rachunku klienta.


Jak założyć ?

Odwiedź oddział Banku

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev