Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Oprocentowanie kredytów – zmiany

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2022 r. ustaliła wysokość bazowych stóp procentowych na następującym poziomie:

1) stopa referencyjna 2,25% w skali rocznej;

2) stopa lombardowa 2,75% w skali roczne;

3) stopa depozytowa 1,75% w skali rocznej;

4) stopa redyskonta weksli 2,30% w skali rocznej;

5) stopa dyskontowa weksli 2,35% w skali rocznej;

W związku z tym informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dniem 5 stycznia 2022 r. zmianie ulega oprocentowanie kredytów.

Wzrost oprocentowania dotyczy kredytów ze zmienną stopą procentową, uzależnioną od stopy redyskonta weksli.
Marża Banku zgodnie z umową pozostaje na niezmienionym poziomie.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza również, że z dniem 5 stycznia 2022 r. zmianie uległa wysokość maksymalnego oprocentowania tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, czyli 15,50%.
Wszelkie informacje dotyczące aktualnych harmonogramów spłat kredytów są dostępne dla Klientów w Centrali i Oddziałach Banku oraz w bankowości internetowej.
W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do naszych doradców.

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev