Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Oprocentowanie kredytów – zmiany

Oprocentowanie kredytów – zmiany

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r. ustaliła wysokość bazowych stóp procentowych na następującym poziomie:

1) stopa referencyjna 6,00% w skali rocznej;

2) stopa lombardowa 6,50% w skali roczne;

3) stopa depozytowa 5,50% w skali rocznej;

4) stopa redyskonta weksli 6,05% w skali rocznej;

5) stopa dyskontowa weksli 6,10% w skali rocznej;

Uprzejmie Informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dniem  9 czerwca 2022 r. podwyższono poziom stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, w związku z tym zmianie ulega oprocentowanie kredytów.

Wzrost oprocentowania dotyczy kredytów ze zmienną stopą procentową, uzależnioną od stopy redyskonta weksli.
Marża Banku zgodnie z umową pozostaje na niezmienionym poziomie.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza również, że z dniem 9 czerwca 2022 r. zmianie uległa wysokość maksymalnego oprocentowania tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, czyli 23,00%.

Wszelkie informacje dotyczące aktualnych harmonogramów spłat kredytów są dostępne dla Klientów w Centrali i Oddziałach Banku oraz w bankowości internetowej.
W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do naszych doradców.

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev