Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Ustawowe wakacje kredytowe

Od dnia 1 sierpnia 2022 r. będzie można zawiesić spłaty kredytu hipotecznego, czyli skorzystać z tzw. wakacji kredytowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy kredytowej w złotych polskich zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Z zawieszenia spłaty kredytu można skorzystać, jeżeli umowa kredytu została zawarta przed dniem 1.07.2022r. i okres kredytowania kończy się po 31.12.2022r.

Zawieszenie spłaty kredytu przysługuje w okresie:

  • od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – w wymiarze dwóch miesięcy;
  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. – w wymiarze jednego miesiąca w każdym kwartale.

Wniosek o zawieszenie raty płatnej w danym miesiącu będzie można składać najpóźniej do dnia płatności danej raty zgodnie z harmonogramem spłat kredytu.

Dla wniosków złożonych do 1 sierpnia 2022r. okres zawieszenia spłaty kredytu rozpoczyna się z dniem 1 sierpnia 2022r. lub z dniem 2 sierpnia 2022r. w sytuacji gdy spłata raty przypada na 30-31 lipca 2022r.

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu można złożyć:

  • osobiście w placówkach Banku – w godzinach pracy placówek, wnioski dostarczone po godzinie 15:00 będą traktowane jako dostarczone w kolejnym dniu roboczym
  • listownie – na adres Centrali Banku (decyduje data wpływu do Banku)
  • elektronicznie w bankowości elektronicznej eBankNet – wnioski wysłane po godzinie 15:00 będą traktowane jako dostarczone w kolejnym dniu roboczym

Wniosek o zawieszenie spłaty kredytu może złożyć jeden Kredytobiorca.

Wzór wniosku o wakacje kredytowe

Instrukcja złożenia wniosku przez eBankNet

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev