Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Wzrost oprocentowania kredytów

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Rady Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 6 października 2021 r. ustaliła wysokość bazowych stóp procentowych na następującym poziomie:

1) stopa referencyjna 0,50% w skali rocznej (poprzednio 0,1 proc.);

2) stopa lombardowa 1,00% w skali rocznej (poprzednio 0,5 proc.);

3) stopa depozytowa 0,00% w skali rocznej (brak zmian);

4) stopa redyskonta weksli 0,51% w skali rocznej (poprzednio 0,11 proc.);

5) stopa dyskontowa weksli 0,52% w skali rocznej (poprzednio 0,12 proc.);

W związku z tym informujemy, że zgodnie z decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dniem 7 października 2021 zmianie ulega oprocentowanie kredytów.

Wzrost oprocentowania o 0,4 punktu procentowego dotyczy kredytów ze zmienną stopą procentową, uzależnioną od stopy redyskonta weksli.
Marża Banku zgodnie z umową pozostaje na niezmienionym poziomie.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza również, że z dniem 07 października 2021r. zmianie uległa wysokość maksymalnego oprocentowania
tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie.

Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie,
które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, czyli 12%.
Wszelkie informacje dotyczące aktualnych harmonogramów spłat kredytów są dostępne dla Klientów w Centrali i Oddziałach Banku oraz w bankowości internetowej.
W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do naszych doradców.

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev