Zadzwoń do nas87 565 00 77

E-mailsekretariat@bssuwalki.pl

Zmiany oprocentowania kredytów

Oprocentowanie kredytów – zmiany
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniu 7 września 2022 r. ustaliła wysokość bazowych stóp procentowych na następującym poziomie:
1) stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
2) stopa lombardowa 7,25% w skali roczne;
3) stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
4) stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
5) stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej;
Uprzejmie Informujemy, że decyzją Rady Polityki Pieniężnej z dniem 8 września 2022 r. podwyższono poziom stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, w związku z tym zmianie ulega oprocentowanie kredytów.
Wzrost oprocentowania dotyczy kredytów ze zmienną stopą procentową, uzależnioną od stopy redyskonta weksli.
Marża Banku zgodnie z umową pozostaje na niezmienionym poziomie.
Decyzja Rady Polityki Pieniężnej oznacza również, że z dniem 8 września 2022 r. zmianie uległa wysokość maksymalnego oprocentowania tj. odsetek umownych oraz odsetek za opóźnienie.
Maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie nie może przekraczać w stosunku rocznym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, które stanowią sumę stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych, czyli 24,50%.

Wszelkie informacje dotyczące aktualnych harmonogramów spłat kredytów są dostępne dla Klientów w Centrali i Oddziałach Banku oraz w bankowości internetowej.
W przypadku pytań bądź wątpliwości, zapraszamy do naszych doradców.

© 2019 Bank Spółdzielczy w Suwałkach
Projekt i realizacja: CodeDev